Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Miasto Tomaszów Mazowiecki

Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych.

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
303 - rozwiń dot. postawienia wiaty przystankowej przy ul. Wysokiej interpelacja Krzysztof Dziubałtowski 2023-10-19 2023-11-14
302 - rozwiń dot. wycinki starych drzew oraz utworzenia miejsc parkingowych na osiedlu interpelacja Barbara Rogulska 2023-10-09
301 - rozwiń dot. wykonania sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Legionów i ul. Słowackiego interpelacja Beata Stańczyk 2023-09-25
300 - rozwiń dot. oświetlenie boiska interpelacja Konrad Borowski 2023-09-15 2023-10-05
299 - rozwiń dot. naprawy ogrodzenia - bramy wjazdowej ZSP nr 4 interpelacja Konrad Borowski 2023-09-15 2023-10-03
298 - rozwiń dot. odprowadzania wód opadowych z ul. Koszykowej interpelacja Michał Kucharski 2023-09-01 2011-10-05
297 - rozwiń dot. przebudowy odcinka ul. Warszawskiej, od torów do węzła na drodze S8. interpelacja Andrzej Wodziński 2023-08-24 2023-09-22
296 - rozwiń dot. przejęcia zarządzania drogą powiatową -ul. Orzeszkowej oraz części Legionów. interpelacja Andrzej Wodziński 2023-08-24
295 - rozwiń dot. rozbudowy ul. Luboszewskiej wraz z budową ronda przy. ul. Spalskiej interpelacja Andrzej Wodziński 2023-08-24 2023-10-03
294 - rozwiń dot. zatrudnienia radnych w jednostkach organizacyjnych i spółkach miejskich interpelacja Piotr Kucharski 2023-07-12
293 - rozwiń dot. reklamy i marketingu w spółkach miejskich interpelacja Piotr Kucharski 2023-07-18 2023-11-08
292 - rozwiń dot. Areny Lodowej interpelacja Piotr Kucharski 2023-07-12 2023-09-22
291 - rozwiń dot. funduszu remontowego interpelacja Piotr Kucharski 2023-07-12 2023-10-31
290 - rozwiń dot. współpracy jednostek miejskich z NGO oraz organizacjami politycznymi interpelacja Piotr Kucharski 2023-07-10
289 - rozwiń dot. kontynuacji wymiany chodnika przy ul. Zawadzkiej interpelacja Piotr Kucharski 2023-07-10 2023-10-03
288 - rozwiń dot. premii remontowej z BGK interpelacja Piotr Kucharski 2023-07-10 2023-10-31
287 - rozwiń dot. kształtowania polityki wynagrodzeń w spółkach miejskich interpelacja Piotr Kucharski 2023-07-10
286 - rozwiń dot. drogi ekspresowej S12 interpelacja Agnieszka Walasik 2023-06-28 2023-08-07
285 - rozwiń dot. przeniesienia siedziby Przedszkolanr 10 interpelacja Barbara Rogulska 2023-06-28 2023-08-01
284 - rozwiń dot.świadectwa energetycznego budynków interpelacja Piotr Kucharski 2023-06-01
283 - rozwiń dot. utwardzenia ulic: Kamiennej i Północnej w technologi płyt JOMB interpelacja Michał Kucharski 2023-05-25 2023-09-07
282 - rozwiń dot. wprowadzenia oznakowania ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulic Opoczyńskiej i Radomskiej, oraz przestawienia znaków drogowych interpelacja Michał Kucharski 2023-05-25 2023-07-10
281 - rozwiń dot. umieszczenia kosza na śmieci przy rondzie w osiedlu Białobrzegi interpelacja Michał Kucharski 2023-05-25 2023-07-14
280 - rozwiń dot. wykonania popiersia Antoniego hr. Ostrowskiego interpelacja Beata Stańczyk 2023-05-08 2023-05-23
279 - rozwiń dot. naprawy lampy ulicznej przy ulicy Ogrodowej interpelacja Agnieszka Walasik 2023-04-19 2023-05-23
278 - rozwiń dot. zmian w regulaminie strefy płatnego parkowania dla osób z niepełnosprawnością interpelacja Michał Jodłowski 2023-04-12 2023-07-13
277 - rozwiń dot. inwestycji na terenie Cmentarza Miejskiego przy ul. Dąbrowskiej interpelacja Michał Jodłowski 2023-04-07 2023-05-16
276 - rozwiń dotyczy oznakowania chodnika w ciągu ulic Opoczyńskiej i Radomskiej interpelacja Michał Kucharski 2023-03-30 2023-05-22
275 - rozwiń dotyczy porzuconych pojazdów interpelacja Michał Kucharski 2023-03-30 2023-04-27
274 - rozwiń dotyczy obrad LXVIII nadzwyczajnej sesji RMTM z dn. 29.12.2022 roku. interpelacja Michał Kucharski 2023-03-30 2023-05-25
273 - rozwiń dotyczy tablicy upamiętniającej miejsce kaźni interpelacja Michał Kucharski 2023-03-30 2023-04-26
272 - rozwiń Dotyczy Straży Miejskiej interpelacja Piotr Kucharski 2023-03-27 2023-04-17
271 - rozwiń Pałac Moritza Piescha interpelacja Piotr Kucharski 2023-03-27 2023-06-01
270 - rozwiń dot. wsparcia inicjatywy OSK w zakresie ograniczenia podwyżek cen egzaminów na prawo jazdy interpelacja Michał Jodłowski 2023-03-13
269 - rozwiń dot. wykonania dodatkowych nasadzeń drzew w obrębie Placu Kościuiszki interpelacja Andrzej Wodziński 2023-03-09 2023-04-26
268 - rozwiń dot. punktu paszportowego na terenie Tomaszowa Mazowieckiego interpelacja Michał Jodłowski 2023-03-02 2023-09-22
267 - rozwiń dot. wykonania nawierzchni ulicy Tamka interpelacja interpelacja zbiorowa 2023-02-28 2023-03-28
266 - rozwiń dot. wykonania projektu budowy ul. Wolnej i ul. Marii Konopnickiej interpelacja Krzysztof Dziubałtowski 2023-02-20 2023-03-14
265 - rozwiń dot. stacji ładowania aut elektrycznych w Tomaszowie Mazowieckim interpelacja Michał Jodłowski 2023-02-16 2023-03-28
264 - rozwiń dot. działalności gospodarczej w lokalach TTBS interpelacja Michał Jodłowski 2023-02-15 2023-03-01
263 - rozwiń dot. użytkownikó złego stanu drogi gruntowej Tęczowej interpelacja Piotr Kucharski 2023-02-10 2023-03-28
262 - rozwiń dot. przebudowy ul. Niecałej i ul. Bohaterów 14 Brygady interpelacja Michał Jodłowski 2023-02-06 2023-03-28
261 - rozwiń dot. doświetlenia przejścia dla pieszych przy ulicy Nowowiejskiej interpelacja Marcin Rybak 2023-02-02 2023-02-24
260 - rozwiń dot. świadczenia pielęgnacyjnego interpelacja Piotr Kucharski 2023-01-27 2023-03-01
259 - rozwiń dot. uregulowań praw pracowniczych w jednostkach samorządowych interpelacja Piotr Kucharski 2022-12-30 2023-05-22
258 - rozwiń dot. dotacji na renowację zabytków z programu rządowego interpelacja Piotr Kucharski 2022-12-30 2023-02-01
257 - rozwiń dot. świątecznego oświetlenia miasta interpelacja Piotr Kucharski 2022-12-29 2023-02-06
256 - rozwiń dot. pomocy mieszkańcom ul. Starowiejskiej po nawałnicy interpelacja Piotr Kucharski 2022-12-29 2023-01-31
255 - rozwiń dot. potrzeb mieszkańców dzielnicy Niebrów interpelacja Piotr Kucharski 2022-12-13 2023-02-06
254 - rozwiń dot. kosztów utrzymania iluminacji świątecznej na pl. Kościuszki interpelacja Barbara Klatka 2022-12-21 2023-01-18
253 - rozwiń dot. Zabytkowego kościoła Kościół Świętej Trójcy w Tomaszowie Mazowieckim interpelacja Piotr Kucharski 2022-12-13 2023-01-31
252 - rozwiń dot. ograniczonego sygnału telewizyjnego interpelacja Michał Jodłowski 2022-12-13 2023-01-09
251 - rozwiń dot. niedostosowania Schroniska do nowelizacji ustawy oraz zły stan obiektu interpelacja Piotr Kucharski 2022-12-12
250 - rozwiń dot. uzupełnienia danych do interpelacji 232 interpelacja Piotr Kucharski 2022-12-12
249 - rozwiń dot. umów na dostarczanie ciepła systemowego interpelacja Piotr Kucharski 2022-12-12 2023-01-05
248 - rozwiń interpelacja dot. osiedla Białobrzegi interpelacja Michał Kucharski 2022-12-05 2023-01-02
247 - rozwiń dot. zadaszenia wiat przystankowych usytuowanych na terenie miasta interpelacja Elżbieta Przedbora 2022-11-24 2023-01-02
246 - rozwiń dot. utwardzenia ulicy Smardzewickiej interpelacja Urszula Seredyn 2022-11-18 2022-12-02
245 - rozwiń dot. umieszczenia progu zwalniającego na ulicy Piaskowej interpelacja Krzysztof Dziubałtowski 2022-11-22 2022-12-12
244 - rozwiń dot. umieszczenia kamer monitoringu przy dworcu PKP/PKS interpelacja Krzysztof Dziubałtowski 2022-11-22 2022-12-16
243 - rozwiń dot. podjęcia rozmów z Megatech w sprawie dodatkowej bramy wjazdowej interpelacja Krzysztof Dziubałtowski 2022-11-22 2022-12-12
242 - rozwiń dot.sprawy związanej z wnioskiem o zamontowanie dodatkowych barier w ciągu ul. Radomskiej interpelacja Michał Kucharski 2022-10-27 2022-12-27
241 - rozwiń dotyczy wyasygnowania z budżetu miasta środków finansowych interpelacja Michał Kucharski 2022-10-27 2022-12-16
240 - rozwiń dot. zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach podstawowych interpelacja Michał Jodłowski 2022-10-28 2022-11-16
239 - rozwiń dot. "Posadź swoje drzewo" interpelacja Konrad Borowski 2022-10-19 2022-11-16
238 - rozwiń dot. modernizacji skrzyżowania u zbiegu ulic: Seweryna, Bohaterów 14 Brygady i Tadeusza Kawki interpelacja Andrzej Wodziński 2022-10-10 2022-11-25
237 - rozwiń dot. przywrócenia tablicy informacyjnej przy zbiegu ulic: Opoczyńskiej i Wilczej interpelacja Michał Kucharski 2022-09-29 2022-10-24
236 - rozwiń dot. utwardzenia nawierzchni ulicy płk Stanisława Hojnowskiego interpelacja Krzysztof Kuchta 2022-09-26 2022-10-07
235 - rozwiń dot. utwardzenia nawierzchni odcinka drogi łączącej ul. Opoczyńską z ul. Wilczą interpelacja Krzysztof Kuchta 2022-09-26 2022-10-07
234 - rozwiń dot. utwardzenia nawierzchni ulicy Witolda Białego interpelacja Krzysztof Kuchta 2022-09-26 2022-10-07
233 - rozwiń w sprawie modernizacji przystanków autobusowych na pl. Kościuszki interpelacja Barbara Klatka 2022-09-16 2022-10-04
232 - rozwiń dotyczy zarządzania zapotrzebowaniem i zużyciem energii w jednostkach gminnych interpelacja Piotr Kucharski 2022-09-05 2022-10-05
231 - rozwiń w sprawie umów Urzędu Miasta z mediami interpelacja Barbara Klatka 2022-09-02 2022-09-27
230 - rozwiń dotyczy wykonania dodatkowych nasadzeń zieleni wysokiej w obrębie Placu Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim interpelacja Andrzej Wodziński 2022-09-06 2022-09-26
229 - rozwiń prośba o interwencję w temacie drogi wojewódzkiej 713 na obszarze dzielnicy Białobrzegi w zakresie oświetlenia i przystanku autobusowego interpelacja Michał Kucharski 2022-08-31 2022-09-23
228 - rozwiń dotyczy podjęcia działań celem przywrócenia miejsca kultu religijnego (kapliczki) w ciągu ulicy Radomskiej w pasie drogowym DW 713 interpelacja Michał Kucharski 2022-08-31 2022-09-28
227 - rozwiń określenie beneficjentów ustawy o dodatku węglowym interpelacja Piotr Kucharski 2022-08-25 2022-09-29
226 - rozwiń dot. utwardzenia nawierzchni ul. Józefowskiej i ul. Działkowej interpelacja Beata Stańczyk 2022-08-10 2022-08-31
225 - rozwiń dot. zmiany organizacji ruchu na drogach osiedlowych w części osiedla Polna interpelacja interpelacja zbiorowa 2022-08-09 2022-08-29
224 - rozwiń w sprawie zaniechań TTBS w zakresie wymiany wodomierzy interpelacja Adrian Witczak 2022-07-29 2022-08-22
223 - rozwiń dot. zaniechań TTBS i realizacji potrzeb najemców mieszkań przy ul. Jerozolimskiej i Stolarskiej interpelacja Adrian Witczak 2022-07-28 2022-08-11
222 - rozwiń dot. utwardzenia nawierzchni przed punktami usługowymi przy ul. L. W. May'a interpelacja Urszula Seredyn 2022-07-06 2022-07-21
221 - rozwiń dot. zwiększenia ilości zieleni wysokiej w obrębie Placu Kościuszki interpelacja Andrzej Wodziński 2022-07-04 2022-07-15
220 - rozwiń dot. poprawy estetyki i funkcjonalności płyty Placu Kościuszki interpelacja Andrzej Wodziński 2022-07-04 2022-07-15
219 - rozwiń dot. modernizacji kanalizacji z odprowadzeniem wód opadowych w osiedlu Michałówek interpelacja Piotr Kucharski 2022-06-30 2022-07-22
218 - rozwiń dot. zestawienia źródeł ciepła w Tomaszowie Maz. interpelacja Piotr Kucharski 2022-06-30 2022-07-21
217 - rozwiń dot. programu "Zielony Trawnik" interpelacja Konrad Borowski 2022-06-27 2022-07-22
216 - rozwiń dot. podjęcia działań w celu poprawy mieszkańcom ul. Mireckiego i Majowej dostępności do środków komunikacji miejskiej. interpelacja Kazimierz Baran 2022-06-13 2022-06-30
215 - rozwiń dot. Południk 20 interpelacja Piotr Kucharski 2022-06-14 2022-07-12
214 - rozwiń dot. sytuacji ekonomicznej spółki ZGC interpelacja Piotr Kucharski 2022-05-31 2022-06-24
213 - rozwiń dot. oznaczenia drogowego przy placu targowym przy ul. Akacjowej w Tomaszowie Maz. interpelacja Barbara Rogulska 2022-05-23 2022-06-15
212 - rozwiń dot. zorganizowania przez Powiat Tomaszowski spotkania w sprawie organizacji ruchu samochodów ciężarowych interpelacja Michał Kucharski 2022-05-06 2022-05-18
211 - rozwiń dot. oznakowania poziomego ul. Spalskiej interpelacja Krzysztof Kuchta 2022-05-05 2022-05-18
210 - rozwiń dot. zwiększenia bezpieczeństwa pieszych użytkowników dróg gminnych interpelacja Marzanna Popławska 2022-04-04 2022-05-20
209 - rozwiń dot. wprowadzenia wyprawki dla "malucha" interpelacja Konrad Borowski 2022-06-02 2022-04-20
208 - rozwiń dot. zmiany kursu autobusu nr 1 interpelacja Konrad Borowski 2022-03-10 2022-04-19
207 - rozwiń dot. podjęcia działań związanych z pomocą dla uchodźców wojennych interpelacja Piotr Kucharski 2022-03-07 2022-05-23
206 - rozwiń dot. budowy pomnika panny na niedźwiedziu interpelacja Konrad Borowski 2022-02-04 2022-03-23
205 - rozwiń dot. wyznaczenia przejścia dla pieszych przez ul. Kwiatową interpelacja Krzysztof Dziubałtowski 2022-02-01 2022-02-15
204 - rozwiń dot. wydawanych decyzji oraz poprawy sytuacji w zarządzaniu zasobami miasta interpelacja Piotr Kucharski 2022-02-01 2022-03-04
203 - rozwiń dot. organizacji spotkań o charakterze innym niż związanym ze sportem na Arenie Lodowej interpelacja Piotr Kucharski 2022-01-18 2022-02-10
202 - rozwiń dotyczy nawierzchi ulicy Joanny interpelacja Urszula Seredyn 2022-01-17
201 - rozwiń dot. aktualizacji danych o zarzadzaniu finansamo spółki TTBS interpelacja Piotr Kucharski 2022-01-12 2022-03-23
200 - rozwiń dot. pustostanów- aktualizacja listy (2) interpelacja Piotr Kucharski 2022-01-12 2022-02-07
199 - rozwiń dot. pustostanów - aktualizacja listy (1) interpelacja Piotr Kucharski 2022-01-12 2022-04-01
198 - rozwiń dot. przepływu pienięznych w TTBS interpelacja Piotr Kucharski 2022-01-12 2022-03-07
197 - rozwiń dot. udostępnienia nagrań monitoringu oraz umów najmu pomieszczeń w Arenie Lodowej interpelacja Adrian Witczak 2022-01-10 2022-02-10
196 - rozwiń dot. regulacji dotyczącej zasad wynajmu obiektu Arena Lodowa w Tomaszowie Mazowieckim interpelacja Adrian Witczak 2022-01-10 2022-02-10
195 - rozwiń dot. imprezy sylwestrowej zorganizowanej w Arenie Lodowej interpelacja Adrian Witczak 2022-01-10 2022-02-10
194 - rozwiń dot. zakończenia projektu ministerialnego Nauka Jazdy na Łyżwach interpelacja Adrian Witczak 2022-01-10 2022-02-10
193 - rozwiń dot. poprawy życia mieszkańców, inwestycje wodorowe interpelacja Michał Jodłowski 2022-01-05 2022-03-24
192 - rozwiń dot. poprawy warunków funkcjonowania oraz bezpieczenstwa dla dzieci i młodzieży w ZS_P nr 2. interpelacja Marcin Rybak 2021-12-28 2022-01-17
191 - rozwiń dot. mienia komunalnego przekazanego TTBS Sp. z o.o. interpelacja Piotr Kucharski 2021-12-28 2022-03-07
190 - rozwiń dot. opomiarowania i rozliczenia dostarczanego ciepła interpelacja Piotr Kucharski 2021-12-28 2022-02-02
189 - rozwiń dot. oświetlenia na ulicy Pawła interpelacja Urszula Seredyn 2021-12-07 2021-12-24
188 - rozwiń dot. utwardzenia ulicy Odkrywkowej interpelacja Urszula Seredyn 2021-12-07 2021-12-28
187 - rozwiń dotyczy zmiany częstotliwości kursowania autobusów linii nr 8 przez ulicę Wysoką do ZBiEDiM i w kierunku przeciwnym interpelacja Krzysztof Dziubałtowski 2021-11-26 2022-01-11
186 - rozwiń dotyczy doposażenia placu zabaw przy Przedszkolu nr 11 w Tomaszowie Mazowieckim interpelacja Krzysztof Dziubałtowski 2021-11-26 2021-12-15
185 - rozwiń dot. wodomierzy weryfikacja stanu faktycznego interpelacja Piotr Kucharski 2021-11-25 2022-02-07
184 - rozwiń w sprawie pomalowania fragmentu zniszczonej elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego w Tomaszowie Mazowieckim przy wejściu od strony boiska szkolnego interpelacja Beata Stańczyk 2021-11-10 2021-11-30
183 - rozwiń modernizacja ulicy Fabrycznej od skrzyżowania z ulicą Bema interpelacja Elżbieta Przedbora 2021-11-02 2022-01-24
182 - rozwiń dot. napisów ostrzegawczych przed przejściem dla pieszych interpelacja Konrad Borowski 2021-10-13 2021-11-24
181 - rozwiń dotyczy ustawienia regałów na znicze na Cmentarzu Komunalnym w Tomaszowie Mazowieckim interpelacja Konrad Borowski 2021-10-13 2021-11-02
180 - rozwiń dot. utorzenia holdingu OZE na rzecz miasta interpelacja Piotr Kucharski 2021-09-22 2022-08-29
179 - rozwiń dot. zmiany kursowania autobusu linii nr 8 interpelacja Krzysztof Dziubałtowski 2021-09-21 2021-10-06
178 - rozwiń dotyczy: wnioski do sporządzonego studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego interpelacja Piotr Kucharski 2021-08-31 2021-09-16
177 - rozwiń w spr. podjęcia pilnych działań zmierzających do budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt i poprawy warunków przebywania zwierząt interpelacja Adrian Witczak 2021-08-26 2021-10-13
176 - rozwiń dot. skutków gradobicia w Tomaszowie Maz. w dniu 24.06.2021 r. interpelacja Barbara Klatka 2021-08-26 2021-09-30
175 - rozwiń dotyczy działalności spółki ZGC interpelacja Adrian Witczak 2021-08-16 2021-09-30
174 - rozwiń dotyczy budowy dróg Mickiewicza, Piastowskiej, Sierakowskiego i Kilińskiego interpelacja Michał Jodłowski 2021-08-05 2021-08-18
173 - rozwiń dotyczy zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz zapewnienia czystości i porządku na obiektach sportowych, szkolnych oraz terenach rekreacyjnych interpelacja Michał Jodłowski 2021-08-05 2021-08-18
172 - rozwiń w sprawie awarii sieci wodno - kanalizacyjnej przy ulicy Kwiatowej i ulicy Komstytucji 3 Maja interpelacja Adrian Witczak 2021-08-02 2021-08-27
171 - rozwiń w sprawie miejsc parkingowych dla mieszkańców bloku przy ulicy Stolarskiej 33 interpelacja Adrian Witczak 2021-08-02 2021-08-18
170 - rozwiń dot. środków ochrony osobistej podczas pandemii Covid-19. interpelacja Piotr Kucharski 2021-07-21 2021-08-05
169 - rozwiń dot. dbałości o życie i zdrowie Mieszkanców miasta interpelacja Piotr Kucharski 2021-07-14 2021-08-19
168 - rozwiń dot. pozyskania srodków na inwestycje strategiczne interpelacja Michał Jodłowski 2021-07-07 2021-07-13
167 - rozwiń dot. badań wody pitnej na zawartość cyjanotoksyn interpelacja Michał Jodłowski 2021-07-07 2021-07-23
166 - rozwiń dot. dotacji ze środków norweskich i EGO interpelacja Piotr Kucharski 2021-07-01 2021-07-19
165 - rozwiń dot. samoobsługowej stacji naprawczej rowerów w Tomaszowie Maz. interpelacja Konrad Borowski 2021-06-30 2021-07-19
164 - rozwiń dot. weryfikacji stanu faktycznego zasobów interpelacja Piotr Kucharski 2021-06-23 2021-11-26
163 - rozwiń dot. zmiany kursowania autobusu linii nr 8 interpelacja Krzysztof Dziubałtowski 2021-06-16 2021-06-28
162 - rozwiń dot. sporu sądowego mieszkańca TTBS interpelacja Piotr Kucharski 2021-05-14 2021-06-17
161 - rozwiń dot. Straży Miejskiej - uzupełnienie interpelacja Piotr Kucharski 2021-05-14 2021-09-28
160 - rozwiń dotyczy budowy placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 3 interpelacja Marcin Rybak 2021-04-22 2021-10-06
159 - rozwiń dotyczy weryfikacji stanu faktycznego realizacji programu interpelacja Piotr Kucharski 2021-04-16 2021-05-06
158 - rozwiń dotyczy zaległości czynszowych najemców w TTBS Sp. z o. o interpelacja Piotr Kucharski 2021-04-16 2021-05-07
157 - rozwiń w sprawie alejki na Cmentarzu Miejskim w Tomaszowie Mazowieckim interpelacja Beata Stańczyk 2021-03-29 2021-04-12
156 - rozwiń dotyczy objazdów w związku z II etapem remontu DW nr 713 interpelacja Michał Kucharski 2021-03-26 2021-05-07
155 - rozwiń dotyczy utwardzenia ulicy Hojnowskiego w dzielnicy Białobrzegi płytami jomb interpelacja Michał Kucharski 2021-03-26 2021-04-20
154 - rozwiń dotyczy naprawy drogi dojazdowej do garaży przy ulicy Batalionów Chłopskich w Tomaszowie Mazowieckim. interpelacja Agnieszka Walasik 2021-02-23 2021-04-13
153 - rozwiń dot. ul. Starowiejskiej na odcinku 89-121 interpelacja Piotr Kucharski 2021-03-15 2021-05-27
152 - rozwiń dotyczy Straży Miejskiej - weryfikacja stanu faktycznego interpelacja Piotr Kucharski 2021-03-08 2021-09-30
151 - rozwiń dotyczy zgodności z Ordynacją Podatkową interpelacja Piotr Kucharski 2021-03-08 2021-03-24
150 - rozwiń dotyczy zwiększenia częstotliwości kursowania autobusów linii nr 9 przez ulicę Popiełuszki i ustawienia wiaty na przystanku autobusowym interpelacja Krzysztof Dziubałtowski 2021-02-24 2021-03-15
149 - rozwiń w sprawie zainstalowania kamery na parkingu miejskim przy Targowisku Miejskim na ulicy Farbiarskiej interpelacja Marzanna Popławska 2021-02-16 2021-03-08
148 - rozwiń dotyczy umieszczenia progów zwalniających na ul. Zgorzelickiej interpelacja Marzanna Popławska 2021-02-03 2021-02-18
147 - rozwiń dotyczy salda należności i sposobu naliczania odsetek TTBS interpelacja Piotr Kucharski 2021-02-02 2021-02-24
146 - rozwiń dotyczy gospodarki odpadami c.d interpelacja Michał Kucharski 2021-01-29 2021-02-15
145 - rozwiń dotyczy wsparcia dla wybranych klubów sportowych interpelacja Piotr Kucharski 2021-01-20 2021-02-15
144 - rozwiń nieprawidłowości w funkcjonowaniu Straży Miejskiej interpelacja Adrian Witczak 2021-01-12 2021-02-11
143 - rozwiń wypłata nagród dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w roku 2019 i 2020 interpelacja Adrian Witczak 2021-01-12 2021-01-26
142 - rozwiń poprawa jakości nawierzchni ulicy Krętej interpelacja Adrian Witczak 2021-01-12 2021-01-28
141 - rozwiń informatyzacja urzędu miasta i przygotowania Strategii Informatyzacji Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego interpelacja Adrian Witczak 2021-01-12 2021-02-26
140 - rozwiń poprawa bezpieczeństwa na ulicy Sosnowej i Wrzosowej interpelacja Adrian Witczak 2021-01-12 2021-02-08
139 - rozwiń poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Wola Wiaderna i Piotrkowska oraz odprowadzenia wody z ulicy Wola Wiaderna interpelacja Adrian Witczak 2021-01-12 2021-01-28
138 - rozwiń oznakowanie lokalizacji Urzędu Pracy interpelacja Agnieszka Walasik 2021-01-05 2021-01-21
137 - rozwiń regulacje w spółce TTBS interpelacja Piotr Kucharski 2020-12-31 2021-01-28
136 - rozwiń dotyczy zarządzania zasobami komunalnymi - uzupełnienie interpelacja Piotr Kucharski 2020-12-31 2021-03-03
135 - rozwiń dotyczy gospodarki odpadami interpelacja Michał Kucharski 2020-12-21 2021-01-21
134 - rozwiń dotyczy zmiany kursu linii autobusowej komunikacji miejskiej np. nr 1, 4 interpelacja Elżbieta Przedbora 2020-11-23 2020-12-07
133 - rozwiń dotyczy bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Zawadzkiej od numeru 192 interpelacja Elżbieta Przedbora 2020-11-23 2021-01-13
132 - rozwiń w sprawie dokonania naprawy chodnika przy ulicy Koplina interpelacja Tomasz Wawro 2020-11-17 2020-12-01
131 - rozwiń w sprawie kompleksowego remontu ulicy Górnej ze szczególnym uwzględnieniem chodników interpelacja Marzanna Popławska 2020-11-16 2020-12-01
130 - rozwiń dotyczy stanu Spółki K . S LECHIA 1923 T.M S.A interpelacja Piotr Kucharski 2020-11-06 2020-11-24
129 - rozwiń dotyczy ulicy Starowiejskiej interpelacja Piotr Kucharski 2020-11-06 2020-12-08
128 - rozwiń dotyczy podatku od nieruchomości dla dzierżawców TTBS Sp z o. o interpelacja Piotr Kucharski 2020-11-06 2020-12-07
127 - rozwiń dotyczy modernizacji ciągu pieszo - rowerowego na ulicy Spalskiej, która znacząco poprawi płynność przemieszczania się i bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. interpelacja Andrzej Wodziński 2020-10-06 2020-10-22
126 - rozwiń dotyczy zarządzania gruntami przekazanymi do TTBS interpelacja Piotr Kucharski 2020-10-06 2020-10-22
125 - rozwiń dotyczy nowych nasadzeń drzew w Parku Solidarności w Tomaszowie Mazowieckim zlokalizowanym przy placu zabaw w sąsiedztwie Mc Donalds interpelacja Elżbieta Przedbora 2020-09-18 2020-09-29
124 - rozwiń dotyczy przywrócenia kursowania autobusów przez ulicę Piaskową interpelacja Krzysztof Dziubałtowski 2020-09-02 2020-09-17
123 - rozwiń termomodernizacja mieszkań komunalnych oraz pozostałych lokali mieszkalnych będących w zarządzie TTBS Sp. z o.o. interpelacja Piotr Kucharski 2020-07-29 2020-08-25
122 - rozwiń przywrócenie pełnych etatów w TTBS Sp. z o.o. interpelacja Piotr Kucharski 2020-07-29 2020-08-25
121 - rozwiń działalność związków zawodowych w TTBS Sp. z o. o. interpelacja Piotr Kucharski 2020-07-29 2020-08-25
120 - rozwiń alejka na Cmentarzu Miejskim w Tomaszowie Maz. interpelacja Beata Stańczyk 2020-07-28 2020-08-14
119 - rozwiń budowa placu zabaw przy SP nr 14 im. Orła Białego w Tomaszowie Maz. interpelacja Beata Stańczyk 2020-07-28 2020-09-30
118 - rozwiń dotyczy utwardzenia ulicy Natalii na osiedlu Ludwików w Tomaszowie Mazowieckim. interpelacja Urszula Seredyn 2020-07-10 2020-10-08
117 - rozwiń w sprawie uzasadnienia decyzji planowanych zmian i oszczędności w jednostkach oświatowych w Tomaszowie Mazowieckim interpelacja Adrian Witczak 2020-07-10 2020-07-17
116 - rozwiń dotyczy zasady zarządzania nieruchomościami przez Prezydenta interpelacja Piotr Kucharski 2020-06-10 2021-01-27
115 - rozwiń dotyczy zasady zarządzania nieruchomościami przez TTBS Sp. z o.o interpelacja Piotr Kucharski 2020-06-10 2021-01-28
114 - rozwiń dotyczy kolejki oczekujących na przydział mieszkania komunalnego interpelacja Piotr Kucharski 2020-06-10 2020-07-02
113 - rozwiń dotyczy finansowania realizacji projektu interpelacja Piotr Kucharski 2020-06-03 2020-07-10
112 - rozwiń dotyczy wynagrodzenia w spółkach miejskich interpelacja Piotr Kucharski 2020-06-01 2020-07-07
111 - rozwiń dotyczy zarządzania zasobami komunalnymi interpelacja Piotr Kucharski 2020-06-01 2020-07-02
110 - rozwiń dotyczy wprowadzania rozwiązań z programu rządowego interpelacja Piotr Kucharski 2020-06-01 2020-07-10
109 - rozwiń Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - transparentność Spółki interpelacja Piotr Kucharski 2020-05-05 2020-06-03
108 - rozwiń KS Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki S.A - transparentność Spółki interpelacja Piotr Kucharski 2020-05-05 2020-05-26
107 - rozwiń zapytanie radnych Klubu Koalicji Obywatelskiej w sprawie udostępnienia spisu wyborców zapytanie Barbara Klatka 2020-04-28 2020-07-15
106 - rozwiń dotyczy utwardzenia nawierzchni ulicy Ułańskiej, Rycerskiej i Skrzetuskiego w Tomaszowie Maz. interpelacja Agnieszka Walasik 2020-03-12 2020-03-24
105 - rozwiń walka ze smogiem - weryfikacja poczynionych działań interpelacja Piotr Kucharski 2020-03-10 2020-04-24
104 - rozwiń walka ze smogiem - zwiększenie biomasy na terenie Miasta interpelacja Piotr Kucharski 2020-03-10 2020-03-30
103 - rozwiń walka ze smogiem- farma fotowoltaiczna na potrzeby Miasta interpelacja Piotr Kucharski 2020-03-10 2020-07-03
102 - rozwiń dotyczy: 1) zamontowania luster na skrzyżowaniu ul. Fabrycznej z ul. Zgorzelicką, 2) namalowania pasów dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Fabrycznej z ul. Zgorzelicką interpelacja Elżbieta Przedbora 2020-03-03 2020-07-02
101 - rozwiń rozliczenie realizacji celów Spółek miejskich interpelacja Piotr Kucharski 2020-02-19 2020-07-07
100 - rozwiń analiza kierunków rozwoju Areny Lodowej interpelacja Piotr Kucharski 2020-02-19 2020-07-07
99 - rozwiń rozwój gospodarczy Miasta - weryfikacja poczynionych działań interpelacja Piotr Kucharski 2020-02-19 2020-07-07
98 - rozwiń oświata - troska o wysoką jakość nauczania interpelacja Piotr Kucharski 2020-02-19 2020-03-06
97 - rozwiń walka ze smogiem - weryfikacja poczynionych działań interpelacja Piotr Kucharski 2020-02-19 2020-03-03
96 - rozwiń Spółki miejskie - transparentność interpelacja Piotr Kucharski 2020-02-19 2020-07-07
95 - rozwiń dotyczy parkingu dla mieszkańców przy ulicy Armii Krajowej i ulicy Bohaterów 14 Brygady interpelacja Michał Jodłowski 2020-02-07 2020-03-24
94 - rozwiń w sprawie wstrzymania naboru do najmłodszej grupy 3 latków w Przedszkolu nr 8 interpelacja Adrian Witczak 2020-02-03 2020-02-18
93 - rozwiń dotyczy wpisania ulicy Staszica do inwestycji pod nazwą Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza zapytanie Michał Kucharski 2020-01-29 2020-03-24
92 - rozwiń dotyczy wpisania ulicy Staszica do inwestycji pod nazwą Budowa ulic w osiedlu Mickiewicza zapytanie Michał Kucharski 2020-01-29 2020-03-24
91 - rozwiń dotyczy uporządkowania terenu przy ulicy Lewej w Tomaszowie Mazowieckim interpelacja Agnieszka Walasik 2020-01-21 2020-07-06
90 - rozwiń ugody zawierane przez TTBS Sp . z o. o interpelacja Piotr Kucharski 2020-01-15 2020-02-21
89 - rozwiń doposażenie placówek oświatowych w oczyszczacze powietrza interpelacja Piotr Kucharski 2020-01-15 2020-02-05
88 - rozwiń podatek od nieruchomości dla dzierżawców TTBS Sp. z o.o. interpelacja Piotr Kucharski 2020-01-10 2020-01-22
87 - rozwiń podatek od nieruchomości dla dzierżawców TTBS Sp. z o.o. interpelacja Piotr Kucharski 2020-01-10 2020-01-29
86 - rozwiń w sprawie dostosowania godzin kursowania autobusu linii nr 1 interpelacja Konrad Borowski 2019-12-31 2020-01-10
85 - rozwiń stacje szybkiego ładowania aut elektrycznych interpelacja Piotr Kucharski 2019-12-20 2020-01-07
84 - rozwiń budowa stacji CNG interpelacja Piotr Kucharski 2019-12-20 2020-07-08
83 - rozwiń schronisko dla bezdomnych zwierząt interpelacja Piotr Kucharski 2019-12-20 2020-01-03
82 - rozwiń cmentarz komunalny interpelacja Piotr Kucharski 2019-12-20 2020-01-21
81 - rozwiń źródła ogrzewania w mieniu komunalnym interpelacja Piotr Kucharski 2019-12-20 2020-01-08
80 - rozwiń dotyczy oświaty samorządu terytorialnego interpelacja Piotr Kucharski 2019-12-06 2019-12-16
79 - rozwiń dotyczy południowej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego interpelacja Piotr Kucharski 2019-12-06 2020-02-06
78 - rozwiń dotyczy: 1) zamieszczenia lustra w ul. Hubala, 2) przedlużenia kursu linii nr 8, 3) oświetlenia ul. Torowej. zapytanie Michał Kucharski 2019-11-28 2019-12-12
77 - rozwiń w sprawie częściowego wyprowadzenia ciężkiego transportu z ulic Tomaszowa Mazowieckiego. interpelacja Barbara Klatka 2019-11-28 2019-12-12
76 - rozwiń w sprawie podniesienia poziomu bezpieczeństwa w ciągu ulicy Polnej interpelacja Barbara Klatka 2019-11-28 2019-12-12
75 - rozwiń w sprawie wymiany wyposażenia szatni i wykonania remontu elewacji w Przedszkolu nr 14 w Tomaszowie Mazowieckim interpelacja Adrian Witczak 2019-11-05 2019-11-14
74 - rozwiń dotyczy planów budowy (w przyszłości) ścieżki rowerowej na odcinku drogi nr 713 zapytanie Michał Kucharski 2019-11-04 2019-11-25
73 - rozwiń w sprawie stałego monitorowania i zaprzestanie realizacji zajęć sportowych na zewnątrz w szkołach oraz miejskich obiektach sportowych w czasie przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza interpelacja Adrian Witczak 2019-10-29 2019-11-12
72 - rozwiń dotyczy utwardzenia nawierzchni ulicy Zaułek w Tomaszowie Mazowieckim interpelacja Agnieszka Walasik 2019-10-29 2020-06-30
71 - rozwiń dotyczy utwardzenia odcinka drogi miejskiej "Na skarpie" od ulicy Macieja do ulicy Łucji interpelacja Urszula Seredyn 2019-10-28 2019-11-22
70 - rozwiń dotyczy wyznaczenia przejścia drogowego na ulicy Białobrzeskiej, montażu mierników zużycia ciepła w budynku przy ulicy Polnej 12 oraz gazyfikacji dzielnicy Białobrzegi zapytanie Michał Kucharski 2019-09-26 2019-10-11
69 - rozwiń dotyczy zakupu narkotestu dla Policji do kontroli kierowców oraz do działań prewencyjnych interpelacja Elżbieta Przedbora 2019-10-09 2019-12-16
68 - rozwiń w sprawie walki ze smogiem i budowanie postawy ekologicznej poprzez wprowadzenie do szkół zajęć dodatkowych z praktycznej wiedzy ekologicznej interpelacja Adrian Witczak 2019-10-07 2019-10-18
67 - rozwiń w sprawie walki ze smogiem poprzez zastosowanie zwolnień z podatku od nieruchomości za stosowanie niskoemisyjnych źródeł energii interpelacja Adrian Witczak 2019-10-07 2019-10-16
66 - rozwiń w sprawie obowiązku stosowania w inwestycjach miejskich ekokolgicznych rozwiązań m.in stosowania przepuszczalnej dla wody nawierzchni parkingów interpelacja Adrian Witczak 2019-10-07 2019-11-19
65 - rozwiń dotyczy segregacji odpadów na cmentarzach interpelacja Elżbieta Przedbora 2019-10-03 2019-10-18
64 - rozwiń dotyczy zamontowania luster, namalowania pasów interpelacja Elżbieta Przedbora 2019-10-03 2019-10-15
63 - rozwiń dotyczy umieszczenia lustra drogowego na ulicy Macieja interpelacja Urszula Seredyn 2019-09-24 2019-10-08
62 - rozwiń dotyczy wycinki drzew przy wejściu do Parku od ulicy Browarnej interpelacja Agnieszka Walasik 2019-09-24 2019-10-07
61 - rozwiń dotyczy stanu instalacji wodno - kanalizacyjnych w Tomaszowie Maz. interpelacja Piotr Kucharski 2019-09-18 2019-11-19
60 - rozwiń dotyczy " Czyste powietrze" - Systemy filtracji powietrza w żłobku, przedszkolach i szkołach podstawowych interpelacja Piotr Kucharski 2019-09-09 2019-09-25
59 - rozwiń w sprawie instalacji na terenie miasta źródełek z wodą pitną interpelacja Adrian Witczak 2019-08-29 2019-09-18
58 - rozwiń dotyczy remontu kamienicy przy Placu Kościuszki 24 interpelacja Piotr Kucharski 2019-08-23 2019-09-25
57 - rozwiń odławiania dzikich zwierząt na terernie miasta interpelacja Piotr Kucharski 2019-08-26 2019-09-10
56 - rozwiń dotyczy opłaty za korzystanie ze ślizgawki w Arenie Lodowej przy ul. Strzeleckiej 24/26 interpelacja Agnieszka Walasik 2019-08-22 2019-08-28
55 - rozwiń w sprawie kładki pieszo - rowerowej na rzece Wolbórce łączącej ulicę Nadrzeczną z ulicą Kępa interpelacja Adrian Witczak 2019-07-29 2019-08-21
54 - rozwiń dotyczy krukowatych w okolicy ulicy Seweryna, św.Antoniego, Bohatrerów 14 Brygady, Małkowskich interpelacja Michał Jodłowski 2019-07-12 2019-08-01
53 - rozwiń dotyczy zapewnienia bezpieczeństwa w okolicach ronda im. Płk Mosiewicza interpelacja Michał Jodłowski 2019-07-12 2019-08-12
52 - rozwiń w sprawie uruchomienia usługi roweru miejskiego i możliwości wypożyczania hulajnóg elektrycznych interpelacja Adrian Witczak 2019-07-09 2019-08-02
51 - rozwiń dotyczy podjęcia określonych działań w ulicach: Michałowskiej, Kolejowej, Szklarskiej i Modrzewskiego zapytanie Michał Kucharski 2019-07-01 2019-07-18
50 - rozwiń dotyczy udostępnienia kontenera na odpady w okolicy miejskiej plaży na przystani w Tomaszowie Mazowieckim. interpelacja Agnieszka Walasik 2019-07-01 2019-07-10
49 - rozwiń w sprawie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców przy ul. Nadrzecznej 29/31 interpelacja Adrian Witczak 2019-07-02 2019-07-24
48 - rozwiń rozbudowa cmentarza komunalnego interpelacja Piotr Kucharski 2019-07-03 2019-07-12
47 - rozwiń dot. przedłużenia ciągu oświetlenia ul. Piaskowej od nr 124 do skrzyżowania z ul. Wysoką interpelacja Agnieszka Walasik 2019-05-27 2019-07-15
46 - rozwiń w sprawie pilnego wsparcia mieszkańca budynku przy ulicy B. Głowackiego 27 interpelacja Adrian Witczak 2019-06-24 2019-06-27
45 - rozwiń w sprawie uruchomienia linii autobusowej do Inowłodza i Spały interpelacja Adrian Witczak 2019-06-12 2019-08-06
44 - rozwiń dotyczy zakazu transportu pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 t ulicą Zieloną interpelacja Agnieszka Walasik 2019-06-07 2019-07-25
43 - rozwiń dotyczy uprawnień Przewodniczącego Rady Miejskiej interpelacja Piotr Kucharski 2019-05-21 2019-07-26
42 - rozwiń dotyczy zarządzania lokalami socjalnymi - uzupełnienie informacji interpelacja Piotr Kucharski 2019-05-21 2019-05-28
41 - rozwiń dotyczy odnawialnych źrodeł energii dla Areny Lodowej w zasobach Tomaszowskie Centrum Sportu Sp. z o. o interpelacja Piotr Kucharski 2019-05-21 2019-06-27
40 - rozwiń dotyczy cd. zarządzania wpływami z podatków od nieruchomości (22) interpelacja Barbara Klatka 2019-05-16 2019-06-03
39 - rozwiń dotyczy rady dzielnicy interpelacja Michał Kucharski 2019-05-16 2019-06-06
38 - rozwiń dotyczy cd. zarządzania wpływami z podatków od nieruchmości (22) oraz zabezpieczania wierzytelności (21) interpelacja Piotr Kucharski 2019-05-16 2019-06-03
37 - rozwiń dotyczy zasad współpracy Miasta z Fundacją TM Innowacje interpelacja Adrian Witczak 2019-05-16 2019-05-31
36 - rozwiń w sprawie płatności Urzędu Miasta i Spółek miejskich na rzecz lokalnych mediów (kontynuacja interpelacji nr 24) interpelacja Barbara Klatka 2019-05-16 2019-05-31
35 - rozwiń w sprawie podjęcia czynności mających na celu utrzymanie funkcjonowania przychodni lekarskiej w lokalizacji Strzelecka 12 interpelacja Adrian Witczak 2019-05-16 2019-05-31
34 - rozwiń w sprawie kosztów wprowadzenia reformy edukacji w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki interpelacja Adrian Witczak 2019-05-16 2019-05-27
33 - rozwiń w sprawie zaliczenia okresu najmu lokalu najemcom przesiedlonym z kamienicy przy Placu Kościuszki 24 interpelacja Adrian Witczak 2019-05-16 2019-05-23
32 - rozwiń w sprawie instalacji przystanku autobusowego interpelacja Adrian Witczak 2019-05-16 2019-08-06
31 - rozwiń w sprawie przedsięwzięć związanych z realizacją budowy ulicy Rudej interpelacja Adrian Witczak 2019-05-16 2019-06-03
30 - rozwiń dotyczy budowy ścieżki rowerowej od Grot w kierunku Zalewu Sulejowskiego interpelacja Piotr Kucharski 2019-05-15 2019-06-04
29 - rozwiń dotyczy utwardzenia ulicy Kotlinowej interpelacja Piotr Kucharski 2019-05-15 2019-06-21
28 - rozwiń dotyczy budowy ścieżki rowerowej z Grot w górę rzeki Pilicy w kierunku zapory interpelacja Piotr Kucharski 2019-05-15 2019-06-12
27 - rozwiń w sprawie realizacji zadania pn. "Utworzenie w 2019 roku 140 nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku przy ulicy Strzeleckiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim interpelacja Adrian Witczak 2019-05-09 2019-05-31
26 - rozwiń dotyczy połączeń Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej na linii Tomaszów Mazowiecki - Łódź. interpelacja Michał Jodłowski 2019-04-30 2019-05-17
25 - rozwiń dotyczy doradztwa zawodowego dla uczniów klas VII-VIII interpelacja Michał Jodłowski 2019-04-30 2019-05-22
24 - rozwiń w sprawie umów Urzędu Miasta z miejscowymi mediami interpelacja Barbara Klatka 2019-04-25 2019-05-09
23 - rozwiń dotyczy Zobowiązania Spólki interpelacja Piotr Kucharski 2019-03-28 2019-04-26
22 - rozwiń dotyczy zarządzania wpływami z podatków od nieruchomości interpelacja Piotr Kucharski 2019-03-28 2019-04-10
21 - rozwiń dotyczy Zabezpieczenia wierzytelności interpelacja Piotr Kucharski 2019-03-28 2019-04-26
20 - rozwiń dotyczy Zarządzania lokalami socjalnymi interpelacja Piotr Kucharski 2019-03-28 2019-05-15
19 - rozwiń w sprawie środków finansowych przeznaczonych na funkcjonowanie Areny Lodowej zarządzanej przez Tomaszowskie Centrum Sportu Sp. z o.o interpelacja Adrian Witczak 2019-03-26 2019-04-09
18 - rozwiń w sprawie instalacji parkometru przy ul. Wschodniej i poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Wschodniej z ul. Berka Joselewicza interpelacja Adrian Witczak 2019-03-21 2019-04-09
17 - rozwiń w sprawie przejścia między ulicą Polną a św. Antoniego interpelacja Adrian Witczak 2019-03-21 2019-04-02
16 - rozwiń w sprawie daty powołania Spółki Akcyjnej Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki, składu rady nadzorczej i sposobu finansowania spółki interpelacja Adrian Witczak 2019-03-08 2019-03-29
15 - rozwiń zarządzanie wierzytelnościami interpelacja Piotr Kucharski 2019-02-22 2019-03-22
14 - rozwiń dot. zmiany oznakowania pionowego przy ul. Piaskowej interpelacja Krzysztof Dziubałtowski 2019-02-22 2019-03-11
13 - rozwiń dot. zmiany oznakowania pionowego przy ul. Piaskowej - zakaz parkowania interpelacja Krzysztof Dziubałtowski 2019-02-22 2019-03-11
12 - rozwiń dot. powołania Spółki Akcyjnej Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki interpelacja Adrian Witczak 2019-02-15 2019-03-01
11 - rozwiń informacja o stanie i sposobie publikowania aktualnego zadłużenia miasta interpelacja Adrian Witczak 2019-02-14 2019-03-08
10 - rozwiń przebudowa i adaptacja budynku przy ulicy Tadeusza Kawki w Tomaszowie Maz. i Kina Włókniarz interpelacja Adrian Witczak 2019-02-14 2019-02-28
9 - rozwiń namalowanie linii wyznaczających miejsca parkingowe na parkingu przy ulicy Mazowieckiej 2 w Tomaszowie Maz. interpelacja Adrian Witczak 2019-02-14 2019-03-11
8 - rozwiń Nowe miejsca w żłobkach i dłuższe dyżury w przedszkolach interpelacja Piotr Kucharski 2019-02-08 2019-03-04
7 - rozwiń Zarządzanie i inwestycje miejskie na terenach po zlikwidowanym ZWCh Wistom przyległych pomiędzy ulicą Spalską a Piaskową interpelacja Piotr Kucharski 2019-02-08 2019-03-07
6 - rozwiń Organizacja ruchu w obrębie ulic: Wrzosowej, Sosnowej, Zgodnej i Szczęśliwej w Tomaszowie Maz. interpelacja Andrzej Wodziński 2019-02-06 2019-03-01
5 - rozwiń Działania na rzecz ochrony powietrza i redukcji emisji CO2 interpelacja Piotr Kucharski 2019-01-31 2019-02-18
4 - rozwiń Stan lokalowy oraz źródła ogrzewania znajdujące się w zasobach TTBS Sp. z o.o. interpelacja Piotr Kucharski 2019-01-29 2019-02-27
3 - rozwiń Zarządzanie zasobami ludzkimi z uwzględnieniem przeznaczonych środków interpelacja Piotr Kucharski 2019-01-22 2019-05-31
2 - rozwiń Koszty usług zewnętrznych w zakresie obsługi prawnej, informatycznej, telekomunikacyjnej i energetycznej interpelacja Piotr Kucharski 2019-01-22 2019-05-31
1 - rozwiń poprawienie stanu bezpieczeństwa mieszkańców ulicy Perłowej w Tomaszowie Maz. interpelacja Krzysztof Kuchta 2019-01-04 2019-01-18