Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zarządzanie i inwestycje miejskie na terenach po zlikwidowanym ZWCh Wistom przyległych pomiędzy ulicą Spalską a Piaskową

Numer: 7, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Prezydent Miasta Tomaszowa Maz.
data wpływu: 2019-02-08

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Kucharski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Wydział merytoryczny: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, data odpowiedzi: 2019-03-07