Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

w sprawie podniesienia poziomu bezpieczeństwa w ciągu ulicy Polnej

Numer: 76, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
data wpływu: 2019-11-28, data przekazania: 2019-11-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Barbara Klatka radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Wydział merytoryczny: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Wydzial Zarządzania Kryzysowego i Monitornigu, data odpowiedzi: 2019-12-12