Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

namalowanie linii wyznaczających miejsca parkingowe na parkingu przy ulicy Mazowieckiej 2 w Tomaszowie Maz.

Numer: 9, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Prezydent Miasta Tomaszowa Maz.
data wpływu: 2019-02-14

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Adrian Witczak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowiecki

Wydział merytoryczny: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, data odpowiedzi: 2019-03-11