Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dotyczy utwardzenia odcinka drogi miejskiej "Na skarpie" od ulicy Macieja do ulicy Łucji

Numer: 71, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
data wpływu: 2019-10-28, data przekazania: 2019-10-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Urszula Seredyn wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Wydział merytoryczny: Wydział Inwestycji, data odpowiedzi: 2019-11-22