Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dotyczy doradztwa zawodowego dla uczniów klas VII-VIII

Numer: 25, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
data wpływu: 2019-04-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Michał Jodłowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowiecki

Wydział merytoryczny: Wydział Edukacji, data odpowiedzi: 2019-05-22