Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dot. zmiany oznakowania pionowego przy ul. Piaskowej

Numer: 14, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Prezydent Miasta Tomaszowa Maz.
data wpływu: 2019-02-22

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Dziubałtowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowiecki

Wydział merytoryczny: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, data odpowiedzi: 2019-03-11