Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

w sprawie kładki pieszo - rowerowej na rzece Wolbórce łączącej ulicę Nadrzeczną z ulicą Kępa

Numer: 55, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
data wpływu: 2019-07-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Adrian Witczak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Wydział merytoryczny: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, data odpowiedzi: 2019-08-21