Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dotyczy krukowatych w okolicy ulicy Seweryna, św.Antoniego, Bohatrerów 14 Brygady, Małkowskich

Numer: 54, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
data wpływu: 2019-07-12

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Michał Jodłowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Wydział merytoryczny: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, data odpowiedzi: 2019-08-01