Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dot. zmiany oznakowania pionowego przy ul. Piaskowej - zakaz parkowania

Numer: 13, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Prezydent Miasta Tomaszowa Maz.
data wpływu: 2019-02-22

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Dziubałtowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowiecki

Wydział merytoryczny: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, data odpowiedzi: 2019-03-11