Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dotyczy planów budowy (w przyszłości) ścieżki rowerowej na odcinku drogi nr 713

Numer: 74, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
data wpływu: 2019-11-04, data przekazania: 2019-11-04

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Michał Kucharski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Wydział merytoryczny: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, data odpowiedzi: 2019-11-25