Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dotyczy budowy ścieżki rowerowej z Grot w górę rzeki Pilicy w kierunku zapory

Numer: 28, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
data wpływu: 2019-05-15

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Kucharski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Wydział merytoryczny: Wydział Inwestycji, data odpowiedzi: 2019-06-12