Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dotyczy umieszczenia lustra drogowego na ulicy Macieja

Numer: 63, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
data wpływu: 2019-09-24

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Urszula Seredyn wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowiecki

Wydział merytoryczny: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, data odpowiedzi: 2019-10-08