Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Stan lokalowy oraz źródła ogrzewania znajdujące się w zasobach TTBS Sp. z o.o.

Numer: 4, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: TTBS Sp. z o.o.
data wpływu: 2019-01-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Kucharski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Wydział merytoryczny: Wydział Organizacyjno - Prawny, data odpowiedzi: 2019-02-27