Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

odławiania dzikich zwierząt na terernie miasta

Numer: 57, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
data wpływu: 2019-08-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Kucharski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Wydział merytoryczny: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu, data odpowiedzi: 2019-09-10