Komisja Inwentaryzacyjna

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Inwentaryzacyjna

Rodzaj: komisja doraźna

Data powołania: 2018-11-23 uchwałą nr II/13/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej i ustalenia jej składu osobowego.

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Kazimierz Baran 0przewodniczący
Piotr Krzysztofik członek
Marcin Rybak członek
Agnieszka Walasik członek