Komisja Budżetu i Działalności Gospodarczej

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Budżetu i Działalności Gospodarczej

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-23 uchwałą nr II/7/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej i ustalenia jej składu osobowego.

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Kazimierz Baran członek
Krzysztof Dziubałtowski 1 wiceprzewodniczący
Michał Kucharski członek
Krzysztof Kuchta członek
Kazimierz Pietrzyk 0przewodniczący
Barbara Rogulska członek
Marcin Rybak członek
Tomasz Wawro członek