Przejdź do treści

Komisja Budżetu i Działalności Gospodarczej

  • Rodzaj: komisja stała
  • Data powołania: 20-05-2024
  • Uchwała powołująca: Uchwała nr II/9/2024 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie powołania Komisji Budżetu i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego i ustalenia jej składu osobowego.
  • Zakres działania:

    Przedmiotem prac komisji jest: planowanie budżetu, analizy ekonomiczne, finanse, opłaty i podatki lokalne, przekształcenia własnościowe, polityka rozwoju, plany i strategie rozwoju Miasta. 


Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Przynaleźność
1 Bogdan Jerzy SMOLAREK przewodniczący
2 Marek KRAWCZYK wiceprzewodniczący
3 Marzanna POPŁAWSKA członek
4 Leszek OGÓREK członek
5 Michał KUCHARSKI członek
6 Paweł JABŁOŃSKI członek
7 Katarzyna Monika MENKE członek
8 Kazimierz BARAN członek
9 Krzysztof KUCHTA członek
10 Tomasz WAWRO członek
11 Piotr Kacper KOZIOROWSKI członek
12 Konrad BOROWSKI członek