Komisja Gospodarki Mieszkaniowej, Komunalnej i Ochrony Środowiska

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej, Komunalnej i Ochrony Środowiska

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-23 uchwałą nr II/8/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Gospodarki Mieszkaniowej, Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej i ustalenia jej składu osobowego.

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Kazimierz Baran 1 wiceprzewodniczący
Jarosław Batorski 0przewodniczący
Zbigniew Kamiński członek
Michał Kucharski członek
Piotr Kucharski członek
Kazimierz Pietrzyk członek
Marzanna Popławska członek
Elżbieta Przedbora członek
Urszula Seredyn członek
Andrzej Wodziński członek