Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-23 uchwałą nr II/9/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej i ustalenia jej składu osobowego.

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jarosław Batorski członek
Krzysztof Dziubałtowski członek
Barbara Klatka członek
Piotr Krzysztofik 1 wiceprzewodniczący
Elżbieta Przedbora członek
Marcin Rybak 0przewodniczący
Urszula Seredyn członek
Beata Stańczyk członek
Adrian Witczak członek