Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Miasto Tomaszów Mazowiecki

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-23 uchwałą nr II/9/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej i ustalenia jej składu osobowego.

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

organizacji kształcenia i wychowania przedszkolnego, szkolnego i pozaszkolnego, rozwoju kultury i sztuki, ochrony dziedzictwa kultury i zabytków, a także mecenatu nad amatorskim ruchem twórczym i sportowym.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jarosław Batorski członek
Krzysztof Dziubałtowski członek
Barbara Klatka członek
Lidia Krasoń członek
Piotr Krzysztofik 1 wiceprzewodniczący
Elżbieta Przedbora członek
Marcin Rybak 0przewodniczący
Urszula Seredyn członek
Beata Stańczyk członek