Przejdź do treści

doraźna Komisja Statutowo - Regulaminowa

  • Rodzaj: komisja doraźna
  • Data powołania: 20-05-2024
  • Uchwała powołująca: Uchwała nr II/13/2024 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowo - Regulaminowej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego i ustalenia jej składu osobowego.
  • Zakres działania:

    Przedmiotem prac komisji jest bieżąca analiza zapisów Statutu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, zgłaszanie zmian do Statutu oraz opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.


Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Przynaleźność
1 Lidia Anna KRASOŃ przewodniczący
2 Bogdan Jerzy SMOLAREK członek
3 Ewa RADZIEWICZ członek