Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Miasto Tomaszów Mazowiecki

Komisja Statutowo-Regulaminowa

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Statutowo-Regulaminowa

Rodzaj: komisja doraźna

Data powołania: 2018-11-23 uchwałą nr II/11/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawei powołania doraźnej Komisji Statutowo - Regulaminowej Rady Miejskiej i ustalenia jej składu osobowego.

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

bieżąca analiza zapisów Statutu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, zgłaszanie zmian do Statutu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet dla radnych.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Konrad Borowski 0przewodniczący
Zbigniew Kamiński członek
Andrzej Wodziński członek