Przejdź do treści

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej, Komunalnej i Ochrony Środowiska

  • Rodzaj: komisja stała
  • Data powołania: 20-05-2024
  • Uchwała powołująca: Uchwała nr II/10/2024 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie powołania Komisji Gospodarki Mieszkaniowej, Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego i ustalenia jej składu osobowego.
  • Zakres działania:

    Przedmiotem prac komisji są sprawy budownictwa, gospodarki przestrzennej, ładu przestrzennego, sprawy gospodarki mieszkaniowej, komunalnej, inwestycji, remontów budynków, dróg i mostów, gospodarki wodnej, ściekowej, oświetlenia, komunikacji, estetyki i oczyszczania miasta, gospodarki gruntami, ochrony i kształtowania środowiska naturalnego.


Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Przynaleźność
1 Kazimierz BARAN przewodniczący
2 Beata Maria SZCZUKOCKA wiceprzewodniczący
3 Leszek OGÓREK członek
4 Piotr KUCHARSKI członek
5 Michał KUCHARSKI członek
6 Paweł JABŁOŃSKI członek
7 Katarzyna Monika MENKE członek
8 Jarosław BATORSKI członek