Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

w spr. podjęcia pilnych działań zmierzających do budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt i poprawy warunków przebywania zwierząt

Numer: 177, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
data wpływu: 2021-08-26, data przekazania: 2021-08-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Adrian Witczak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Prezydent Miasta

Wydział merytoryczny: WAK.003.85.2021, data odpowiedzi: 2021-10-13