Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dotyczy zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz zapewnienia czystości i porządku na obiektach sportowych, szkolnych oraz terenach rekreacyjnych

Numer: 173, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
data wpływu: 2021-08-05, data przekazania: 2021-08-05

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Michał Jodłowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Prezydent Miasta

Wydział merytoryczny: WAK.003.81.2021, data odpowiedzi: 2021-08-18