Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

w sprawie awarii sieci wodno - kanalizacyjnej przy ulicy Kwiatowej i ulicy Komstytucji 3 Maja

Numer: 172, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
data wpływu: 2021-08-02, data przekazania: 2021-08-03

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Adrian Witczak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Prezydent Miasta

Wydział merytoryczny: WAK.003.80.2021, data odpowiedzi: 2021-08-27