Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dot. badań wody pitnej na zawartość cyjanotoksyn

Numer: 167, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Prezydent Miasta
data wpływu: 2021-07-07, data przekazania: 2021-07-12

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Michał Jodłowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Prezydent Miasta

Wydział merytoryczny: WAK.003.76.2021, data odpowiedzi: 2021-07-23