Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dot. weryfikacji stanu faktycznego zasobów

Numer: 164, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Prezydent Miasta
data wpływu: 2021-06-23, data przekazania: 2021-06-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Kucharski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Wydział merytoryczny: TTBS, data odpowiedzi: 2021-11-26