Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dot. sporu sądowego mieszkańca TTBS

Numer: 162, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Prezydent Miasta
data wpływu: 2021-05-14, data przekazania: 2021-05-18

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Kucharski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Prezydent Miasta

Wydział merytoryczny: WAK.003.60.2021, data odpowiedzi: 2021-06-17