Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dotyczy budowy placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 3

Numer: 160, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
data wpływu: 2021-04-22, data przekazania: 2021-04-23

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marcin Rybak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Prezydent Miasta

Wydział merytoryczny: WAK.003.52.2021, data odpowiedzi: 2021-10-06