Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dotyczy weryfikacji stanu faktycznego realizacji programu

Numer: 159, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
data wpływu: 2021-04-16, data przekazania: 2021-04-16

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Kucharski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Prezydent Miasta

Wydział merytoryczny: WAK.003.48.2021, data odpowiedzi: 2021-05-06