Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dotyczy salda należności i sposobu naliczania odsetek TTBS

Numer: 147, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
data wpływu: 2021-02-02, data przekazania: 2021-02-04

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Kucharski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Wydział merytoryczny: Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, data odpowiedzi: 2021-02-24