Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dotyczy zasady zarządzania nieruchomościami przez Prezydenta

Numer: 116, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
data wpływu: 2020-06-10, data przekazania: 2020-06-15

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Kucharski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Wydział merytoryczny: Wydział Organizacyjno - Prawny, data odpowiedzi: 2021-01-27