Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dotyczy zarządzania zasobami komunalnymi

Numer: 111, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
data wpływu: 2020-06-01, data przekazania: 2020-06-03

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Kucharski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Wydział merytoryczny: Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, data odpowiedzi: 2020-07-02