Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dotyczy wprowadzania rozwiązań z programu rządowego

Numer: 110, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
data wpływu: 2020-06-01, data przekazania: 2020-06-03

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Kucharski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Wydział merytoryczny: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Miejski Zakład Ko, data odpowiedzi: 2020-07-10