Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Miasto Tomaszów Mazowiecki

Komisja Mieszkaniowa

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Mieszkaniowa

Rodzaj: komisja doraźna

Data powołania: 2018-11-23 uchwałą nr II/12/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej i ustalenia jej składu osobowego.

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

opiniowanie wniosków o najem lokalu mieszkalnego lub lokalu socjalnego, celem umieszczenia w wykazach osób uprawnionych zawarcia umowy, a także wydawanie opinii poprzedzających zawarcie umów najmu lokali z osobami umieszczonymi w wykazach osób uprawnionych do zawarcia umowy;

 

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jarosław Batorski członek
Krzysztof Kuchta członek
Urszula Seredyn członek
Tomasz Wawro 0przewodniczący