Komisja Mieszkaniowa

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Mieszkaniowa

Rodzaj: komisja doraźna

Data powołania: 2018-11-23 uchwałą nr II/12/2018 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej i ustalenia jej składu osobowego.

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jarosław Batorski członek
Krzysztof Kuchta członek
Urszula Seredyn członek
Tomasz Wawro 0przewodniczący