Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

w sprawie pomalowania fragmentu zniszczonej elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego w Tomaszowie Mazowieckim przy wejściu od strony boiska szkolnego

Numer: 184, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
data wpływu: 2021-11-10, data przekazania: 2021-11-10

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Beata Stańczyk wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Prezydent Miasta Tomaszówa Mazowieckiego

Wydział merytoryczny: Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu, data odpowiedzi: 2021-11-30