Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dotyczy: wnioski do sporządzonego studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Numer: 178, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
data wpływu: 2021-08-31, data przekazania: 2021-09-01

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Kucharski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Prezydent Miasta

Wydział merytoryczny: WAK.003.86.2021, data odpowiedzi: 2021-09-16