Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dot. środków ochrony osobistej podczas pandemii Covid-19.

Numer: 170, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Prezydent Miasta
data wpływu: 2021-07-21, data przekazania: 2021-07-23

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Kucharski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Wydział merytoryczny: WAK.0003.78.2021, data odpowiedzi: 2021-08-05