Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dotyczy zgodności z Ordynacją Podatkową

Numer: 151, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
data wpływu: 2021-03-08, data przekazania: 2021-03-09

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Kucharski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Prezydent Miasta

Wydział merytoryczny: WAK.003.30.2021, data odpowiedzi: 2021-03-24