Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dotyczy umieszczenia progów zwalniających na ul. Zgorzelickiej

Numer: 148, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Prezydent Miasta
data wpływu: 2021-02-03, data przekazania: 2021-02-04

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marzanna Popławska wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Wydział merytoryczny: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, data odpowiedzi: 2021-02-18