Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

wypłata nagród dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w roku 2019 i 2020

Numer: 143, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
data wpływu: 2021-01-12, data przekazania: 2021-01-13

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Adrian Witczak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Prezydent Miasta

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-01-26