Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
70 - rozwiń dotyczy wyznaczenia przejścia drogowego, montażu mierników zużycia ciepła oraz gazyfikacji dzielnicy Białobrzegi zapytanie Michał Kucharski 2019-09-26
69 - rozwiń dotyczy zakupu narkotestu dla Policji do kontroli kierowców oraz do działań prewencyjnych interpelacja Elżbieta Przedbora 2019-10-09
68 - rozwiń w sprawie walki ze smogiem i budowanie postawy ekologicznej poprzez wprowadzenie do szkół zajęć dodatkowych z praktycznej wiedzy ekologicznej interpelacja Adrian Witczak 2019-10-07
67 - rozwiń w sprawie walki ze smogiem poprzez zastosowanie zwolnień z podatku od nieruchomości za stosowanie niskoemisyjnych źródeł energii interpelacja Adrian Witczak 2019-10-07
66 - rozwiń w sprawie obowiązku stosowania w inwestycjach miejskich ekokolgicznych rozwiązań m.in stosowania przepuszczalnej dla wody nawierzchni parkingów interpelacja Adrian Witczak 2019-10-07
65 - rozwiń dotyczy segregacji odpadów na cmentarzach interpelacja Elżbieta Przedbora 2019-10-03
64 - rozwiń dotyczy zamontowania luster, namalowania pasów interpelacja Elżbieta Przedbora 2019-10-03
63 - rozwiń dotyczy umieszczenia lustra drogowego na ulicy Macieja interpelacja Urszula Seredyn 2019-09-24 2019-10-08
62 - rozwiń dotyczy wycinki drzew przy wejściu do Parku od ulicy Browarnej interpelacja Agnieszka Walasik 2019-09-24 2019-10-07
61 - rozwiń dotyczy stanu instalacji wodno - kanalizacyjnych w Tomaszowie Maz. interpelacja Piotr Kucharski 2019-09-18
60 - rozwiń dotyczy " Czyste powietrze" - Systemy filtracji powietrza w żłobku, przedszkolach i szkołach podstawowych interpelacja Piotr Kucharski 2019-09-09 2019-09-25
59 - rozwiń w sprawie instalacji na terenie miasta źródełek z wodą pitną interpelacja Adrian Witczak 2019-08-29 2019-09-18
58 - rozwiń dotyczy remontu kamienicy przy Placu Kościuszki 24 interpelacja Piotr Kucharski 2019-08-23 2019-09-25
57 - rozwiń odławiania dzikich zwierząt na terernie miasta interpelacja Piotr Kucharski 2019-08-26 2019-09-10
56 - rozwiń dotyczy opłaty za korzystanie ze ślizgawki w Arenie Lodowej przy ul. Strzeleckiej 24/26 interpelacja Agnieszka Walasik 2019-08-22 2019-08-28
55 - rozwiń w sprawie kładki pieszo - rowerowej na rzece Wolbórce łączącej ulicę Nadrzeczną z ulicą Kępa interpelacja Adrian Witczak 2019-07-29 2019-08-21
54 - rozwiń dotyczy krukowatych w okolicy ulicy Seweryna, św.Antoniego, Bohatrerów 14 Brygady, Małkowskich interpelacja Michał Jodłowski 2019-07-12 2019-08-01
53 - rozwiń dotyczy zapewnienia bezpieczeństwa w okolicach ronda im. Płk Mosiewicza interpelacja Michał Jodłowski 2019-07-12 2019-08-12
52 - rozwiń w sprawie uruchomienia usługi roweru miejskiego i możliwości wypożyczania hulajnóg elektrycznych interpelacja Adrian Witczak 2019-07-09 2019-08-02
51 - rozwiń dotyczy podjęcia określonych działań w ulicach: Michałowskiej, Kolejowej, Szklarskiej i Modrzewskiego zapytanie Michał Kucharski 2019-07-01 2019-07-18
50 - rozwiń dotyczy udostępnienia kontenera na odpady w okolicy miejskiej plaży na Przystani w Tomaszowie Mazowieckim. interpelacja Agnieszka Walasik 2019-07-01 2019-07-10
49 - rozwiń w sprawie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców przy ul. Nadrzecznej 29/31 interpelacja Adrian Witczak 2019-07-02 2019-07-24
48 - rozwiń rozbudowa cmentarza komunalnego interpelacja Piotr Kucharski 2019-07-03 2019-07-12
47 - rozwiń dot. przedłużenia ciągu oświetlenia ul. Piaskowej od nr 124 do skrzyż z ul. Wysoką interpelacja Agnieszka Walasik 2019-05-27 2019-07-15
46 - rozwiń w sprawiepilnego wsparcia mieszkańca budynku przy ulicy B. Głowackiego 27 interpelacja Adrian Witczak 2019-06-24 2019-06-27
45 - rozwiń w sprawie uruchomienia linii autobusowej do Inowłodza i Spały interpelacja Adrian Witczak 2019-06-12 2019-08-06
44 - rozwiń dotyczy zakazu transportu pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 t ulicą Zieloną interpelacja Agnieszka Walasik 2019-06-07 2019-07-25
43 - rozwiń dotyczy uprawnień Przewodniczącego Rady Miejskiej interpelacja Piotr Kucharski 2019-05-21 2019-07-26
42 - rozwiń dotyczy zarządzania lokalami socjalnymi - uzupełnienie informacji interpelacja Piotr Kucharski 2019-05-21 2019-05-28
41 - rozwiń dotyczy odnawialnych źrodeł energii dla Areny Lodowej w zasobach Tomaszowskie Centrum Sportu Sp. z o. o interpelacja Piotr Kucharski 2019-05-21 2019-06-27
40 - rozwiń dotyczy cd. zarządzania wpływami z podatków od nieruchomości (22) interpelacja Barbara Klatka 2019-05-16 2019-06-03
39 - rozwiń dotyczy rady dzielnicy interpelacja Michał Kucharski 2019-05-16 2019-06-06
38 - rozwiń dotyczy cd. zarządzania wpływami z podatków od nieruchmości (22) oraz zabezpieczania wierzytelności (21) interpelacja Piotr Kucharski 2019-05-16 2019-06-03
37 - rozwiń dotyczy zasad współpracy Miasta z Fundacją TM Innowacje interpelacja Adrian Witczak 2019-05-16 2019-05-31
36 - rozwiń w sprawie płatności Urzędu Miasta i Spółek miejskich na rzecz lokalnych mediów ( kontynuacja interpelacji nr 24) interpelacja Barbara Klatka 2019-05-16 2019-05-31
35 - rozwiń w sprawie podjęcia czynności mających na celu utrzymanie funkcjonowania przychodni lekarskiej w lokalizacji Strzelecka 12 interpelacja Adrian Witczak 2019-05-16 2019-05-31
34 - rozwiń w sprawie kosztów wprowadzenia reformy edukacji w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiekci interpelacja Adrian Witczak 2019-05-16 2019-05-27
33 - rozwiń w sprawie zaliczenia okresu najmu lokalu najemcom przesiedlonym z kamienicy przy Placu Kościuszki 24 interpelacja Adrian Witczak 2019-05-16 2019-05-23
32 - rozwiń w sprawie instalacji przystanku autobusowego interpelacja Adrian Witczak 2019-05-16 2019-08-06
31 - rozwiń w sprawie przedsięwzięć związanych z realizacją budowy ulicy Rudej interpelacja Adrian Witczak 2019-05-16 2019-06-03
30 - rozwiń dotyczy budowy ścieżki rowerowej od Grot w kierunku Zalewu Sulejowskiego interpelacja Piotr Kucharski 2019-05-15 2019-06-04
29 - rozwiń dotyczy utwardzenia ulicy Kotlinowej interpelacja Piotr Kucharski 2019-05-15 2019-06-21
28 - rozwiń dotyczy budowy ścieżki rowerowej z Grot w górę rzeki Pilicy w kierunku zapory interpelacja Piotr Kucharski 2019-05-15 2019-06-12
27 - rozwiń w sprawie realizacji zadania pn. interpelacja Adrian Witczak 2019-05-09 2019-05-31
26 - rozwiń dotyczy połączeń Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej na linii Tomaszów Mazowiecki - Łódź. interpelacja Michał Jodłowski 2019-04-30 2019-05-17
25 - rozwiń dotyczy doradztwa zawodowego dla uczniów klas VII-VIII interpelacja Michał Jodłowski 2019-04-30 2019-05-22
24 - rozwiń w sprawie umów Urzędu Miasta z miejscowymi mediami interpelacja Barbara Klatka 2019-04-25 2019-05-09
23 - rozwiń dotyczy Zobowiązania Spólki interpelacja Piotr Kucharski 2019-03-28 2019-04-26
22 - rozwiń dotyczy zarządzania wpływami z podatków od nieruchomości interpelacja Piotr Kucharski 2019-03-28 2019-04-10
21 - rozwiń dotyczy Zabezpieczenia wierzytelności interpelacja Piotr Kucharski 2019-03-28 2019-04-26
20 - rozwiń dotyczy Zarządzania lokalami socjalnymi interpelacja Piotr Kucharski 2019-03-28 2019-05-15
19 - rozwiń w sprawie środków finansowych przeznaczonych na funkcjonowanie Areny Lodowej zarządzanej przez Tomaszowskie Centrum Sportu Sp. z o.o interpelacja Adrian Witczak 2019-03-26 2019-04-09
18 - rozwiń w sprawie instalacji parkometru przy ul. Wschodniej i poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Wschodniej z ul. Berka Joselewicza interpelacja Adrian Witczak 2019-03-21 2019-04-09
17 - rozwiń w sprawie przejścia między ulicą Polną a Św. Antoniego interpelacja Adrian Witczak 2019-03-21 2019-04-02
16 - rozwiń w sprawie daty powołania Spółki Akcyjnej Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki,składu rady nadzorczej i sposobu finansowania spółki interpelacja Adrian Witczak 2019-03-08 2019-03-29
15 - rozwiń zarządzanie wierzytelnościami interpelacja Piotr Kucharski 2019-02-22 2019-03-22
14 - rozwiń dot. zmiany oznakowania pionowego przy ul. Piaskowej interpelacja Krzysztof Dziubałtowski 2019-02-22 2019-03-11
13 - rozwiń dot. zmiany oznakowania pionowego przy ul. Piaskowej - zakaz parkowania interpelacja Krzysztof Dziubałtowski 2019-02-22 2019-03-11
12 - rozwiń dot. powołania Spółki Akcyjnej Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki interpelacja Adrian Witczak 2019-02-15 2019-03-01
11 - rozwiń informacja o stanie i sposobie publikowania aktualnego zadłużenia miasta interpelacja Adrian Witczak 2019-02-14 2019-03-08
10 - rozwiń przebudowa i adaptacja budynku przy ulicy Tadeusza Kawki w Tomaszowie Maz. i Kina Włókniarz interpelacja Adrian Witczak 2019-02-14 2019-02-28
9 - rozwiń namalowanie linii wyznaczających miejsca parkingowe na parkingu przy ulicy Mazowieckiej 2 w Tomaszowie Maz. interpelacja Adrian Witczak 2019-02-14 2019-03-11
8 - rozwiń Nowe miejsca w żłobkach i dłuższe dyżury w przedszkolach interpelacja Piotr Kucharski 2019-02-08 2019-03-04
7 - rozwiń Zarządzanie i inwestycje miejskie na terenach po zlikwidowanym ZWCh Wistom przyległych pomiędzy ulicą Spalską a Piaskową interpelacja Piotr Kucharski 2019-02-08 2019-03-07
6 - rozwiń Organizacja ruchu w obrębie ulic: Wrzosowej, Sosnowej, Zgodnej i Szczęśliwej w Tomaszowie Maz. interpelacja Andrzej Wodziński 2019-02-06 2019-03-01
5 - rozwiń Działania na rzecz ochrony powietrza i redukcji emisji CO2 interpelacja Piotr Kucharski 2019-01-31 2019-02-18
4 - rozwiń Stan lokalowy oraz źródła ogrzewania znajdujące się w zasobach TTBS Sp. z o.o. interpelacja Piotr Kucharski 2019-01-29 2019-02-27
3 - rozwiń Zarządzanie zasobami ludzkimi z uwzględnieniem przeznaczonych środków interpelacja Piotr Kucharski 2019-01-22 2019-05-31
2 - rozwiń Koszty usług zewnętrznych w zakresie obsługi prawnej, informatycznej, telekomunikacyjnej i energetycznej interpelacja Piotr Kucharski 2019-01-22 2019-05-31
1 - rozwiń poprawienie stanu bezpieczeństwa mieszkańców ulicy Perłowej w Tomaszowie Maz. interpelacja Krzysztof Kuchta 2019-01-04 2019-01-18