Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
12 - rozwiń dot. powołania Spółki Akcyjnej Klub Sportowy Lechia 1923 Tomaszów Mazowiecki interpelacja Adrian Witczak 2019-02-15
11 - rozwiń informacja o stanie i sposobie publikowania aktualnego zadłużenia miasta interpelacja Adrian Witczak 2019-02-14
10 - rozwiń przebudowa i adaptacja budynku przy ulicy Tadeusza Kawki w Tomaszowie Maz. i Kina Włókniarz interpelacja Adrian Witczak 2019-02-14
9 - rozwiń namalowanie linii wyznaczających miejsca parkingowe na parkingu przy ulicy Mazowieckiej 2 w Tomaszowie Maz. interpelacja Adrian Witczak 2019-02-14
8 - rozwiń Nowe miejsca w żłobkach i dłuższe dyżury w przedszkolach interpelacja Piotr Kucharski 2019-02-08
7 - rozwiń Zarządzanie i inwestycje miejskie na terenach po zlikwidowanym ZWCh Wistom przyległych pomiędzy ulicą Spalską a Piaskową interpelacja Piotr Kucharski 2019-02-08
6 - rozwiń Organizacja ruchu w obrębie ulic: Wrzosowej, Sosnowej, Zgodnej i Szczęśliwej w Tomaszowie Maz. interpelacja Andrzej Wodziński 2019-02-06
5 - rozwiń Działania na rzecz gminy na rzecz ochrony powietrza i redukcji emisji CO2 interpelacja Piotr Kucharski 2019-01-31
4 - rozwiń Stan lokalowy oraz źródła ogrzewania znajdujące się w zasobach TTBS Sp. z o.o. interpelacja Piotr Kucharski 2019-01-29
3 - rozwiń Zarządzanie zasobami ludzkimi z uwzględnieniem przeznaczonych środków interpelacja Piotr Kucharski 2019-01-22
2 - rozwiń Koszty usług zewnętrznych w zakresie obsługi prawnej, informatycznej, telekomunikacyjnej i energetycznej interpelacja Piotr Kucharski 2019-01-22
1 - rozwiń poprawienie stanu bezpieczeństwa mieszkańców ulicy Perłowej w Tomaszowie Maz. interpelacja Krzysztof Kuchta 2019-01-04 2019-01-18