Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
12 7 3 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Kazimierz Baran za
2 Konrad Borowski za
3 Barbara Rogulska za
4 Michał Jodłowski wstrzymał się
5 Barbara Klatka wstrzymał się
6 Piotr Krzysztofik za
7 Michał Kucharski wstrzymał się
8 Piotr Kucharski wstrzymał się
9 Krzysztof Kuchta za
10 Kazimierz Pietrzyk za
11 Marzanna Popławska za
12 Elżbieta Przedbora za
13 Marcin Rybak za
14 Beata Stańczyk za
15 Agnieszka Walasik wstrzymał się
16 Tomasz Wawro za
17 Adrian Witczak wstrzymał się
18 Andrzej Wodziński wstrzymał się
19 Krzysztof Dziubałtowski za
20 Jarosław Batorski nieoddany
21 Zbigniew Kamiński nieoddany
22 Cezary Krawczyk nieoddany
23 Urszula Seredyn nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
14 7 0 2 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Kazimierz Baran za
2 Jarosław Batorski za
3 Konrad Borowski za
4 Barbara Rogulska za
5 Michał Jodłowski wstrzymał się
6 Zbigniew Kamiński za
7 Barbara Klatka wstrzymał się
8 Piotr Krzysztofik za
9 Michał Kucharski wstrzymał się
10 Piotr Kucharski wstrzymał się
11 Krzysztof Kuchta za
12 Kazimierz Pietrzyk za
13 Marzanna Popławska za
14 Elżbieta Przedbora za
15 Marcin Rybak za
16 Urszula Seredyn za
17 Agnieszka Walasik wstrzymał się
18 Tomasz Wawro za
19 Adrian Witczak wstrzymał się
20 Andrzej Wodziński wstrzymał się
21 Krzysztof Dziubałtowski za
22 Cezary Krawczyk nieoddany
23 Beata Stańczyk nieoddany
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
14 5 0 4 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Kazimierz Baran za
2 Jarosław Batorski za
3 Konrad Borowski za
4 Barbara Rogulska za
5 Michał Jodłowski wstrzymał się
6 Zbigniew Kamiński za
7 Barbara Klatka wstrzymał się
8 Piotr Krzysztofik za
9 Michał Kucharski za
10 Piotr Kucharski wstrzymał się
11 Krzysztof Kuchta za
12 Kazimierz Pietrzyk za
13 Marzanna Popławska za
14 Urszula Seredyn za
15 Agnieszka Walasik wstrzymał się
16 Tomasz Wawro za
17 Adrian Witczak wstrzymał się
18 Andrzej Wodziński za
19 Krzysztof Dziubałtowski za
20 Cezary Krawczyk nieoddany
21 Elżbieta Przedbora nieoddany
22 Marcin Rybak nieoddany
23 Beata Stańczyk nieoddany